Seneste nyt fra Fremtidslinjen.

Kære elever og pårørende til elever på Fremtidslinjen.   

Vi har besluttet at have undervisning i mindre og faste grupper fra onsdag d. 13/1.  

Det betyder at alle linjer er delt op i 2 hold så vi har et formiddagshold fra kl. 8.30-11.30 og et eftermiddagshold fra kl. 12-15. Eleverne møder de samme få unge og de samme undervisere hver dag.  

Eleverne er i dag blevet orienteret om, hvilket hold de skal være på.  

Dette er gældende frem til og med uge 7.  

I denne periode får eleverne derfor ikke frokost.  

Vi har valgt at dele op i mindre hold, da vi gerne vil tilbyde et trygt uddannelsessted, hvor vi tager hensyn og passer godt på hinanden i en tid hvor vi skal det.  

Vi er som STU -uddannelsessted jo undtaget fra reglerne om, at undervisning skal foregå som fjernundervisning. Derfor skal vi tilbyde undervisning ved fysisk fremmøde til eleverne hver dag. Dette fordi sårbare unge har brug for genkendelighed og struktur i deres hverdag. Desuden er erfaringerne fra foråret, hvor vi var lukket helt ned, at eleverne mistrivedes og blev ensomme af at gå hjemme.  

STU’ens formål er at udvikle de unge personligt, socialt og fagligt og derfor er der brug for at vi alle møder frem hver dag.  

Vi overholder desuden de gældende Coronatiltag som er: 

  • Mød ikke op, hvis du har symptomer på Corona.  
  • God håndhygiejne ved hyppig afspritning/håndvask.  
  • Afstand hvor det er muligt 
  • Host og nys i ærmet.  
  • Hyppig rengøring.  

Hvis I har spørgsmål, så skriv eller ring.  

Venligst 

Dorte Henriksen 

Email: Dorte.lindegaard.henriksen@koege.dk, Tlf: 28792603 

Fremtidslinjen er en aktiv nærværende STU hvor et stort hjerte, godt humør, socialt netværk og en levende daglig udviklingsproces er omdrejningspunktet i vores ungdomsuddannelse.

En STU hvor den unge er i centrum i medskabelsen af en aktivt fremtidig tilværelse.
Vores mål er at give den unge mod og ejerskab for egen udvikling og eget liv, så de får mod på at stræbe efter at folde sig ud og nå deres højest mulige potentiale.

Vi har skabt et spændende og imødekommende ungdomsmiljø, hvor den unge bliver godt modtaget, får et stort netværk og hvor alle bliver set og får boostet deres selvværd og livs appetit, og hvor vi forsøger at sluse den unge videre i job, uddannelse eller beskyttet beskæftigelse!

Det er vigtigt stadig at huske god håndhygiejne, afstand og at hoste og nyse i ærmet.

 

Share
Scroll to top
Share
Share