10.KLASSE FTL

10. klasse – Specialundervisning i Køge Kommune

I samarbejde med skoleforvaltningen og PPR i Køge Kommune er Fremtidslinjnen del af Køge Kommunes 10. klasses tilbud

Tilbudet henvender sig til unge, der ønsker at gå i 10. klasse, men af forskellige årsager ikke kan følge en ordinær 10. klasse eller et 10. klasses tilbud på en specialefterskole.
Undervisningen er tilrettelagt efter elevernes individuelle behov og faglige udgangspunkt. Der tilbydes undervisning i dansk, engelsk og matematik, hvis indhold og niveau svarer til de obligatoriske 10.klassesfag. Der kan i særlige tilfælde fraviges fra det fastsatte mindste timetal for undervisningen i dansk, engelsk og matematik på 420 timer. (jf. bekendtgørelsen for specialundervisning og specialpædagogisk bistand.)

Hvad er forskellen?

Undervisningen er tilrettelagt efter elevernes individuelle behov og faglige udgangspunkt. Der tilbydes undervisning i dansk, engelsk og matematik, hvis indhold og niveau svarer til de obligatoriske 10.klassesfag. Der kan i særlige tilfælde fraviges fra det fastsatte mindste timetal for undervisningen i dansk, engelsk og matematik på 420 timer. (jf. bekendtgørelsen for specialundervisning og specialpædagogisk bistand.) Skolens leder kan ligesom i det ordinære 10. klasses tilbud søge om, at eleven fritages for prøve, såfremt det ikke skønnes at tilgodese elevens udvikling. Med udgangspunkt i den unges vanskeligheder kan der også søges om dispensation og længere prøvetid såfremt der vil være behov for det. De unge deltager i de nationale test med støtte fra deres lærer.

Der kan tilbydes undervisning i dansk, engelsk og matematik som fraviger elevens aldersmæssige trin såfremt undervisningen synes at understøtte elevens udvikling. Derudover tilbydes og følger eleven de tilbud Fremtidslinjnen udbyder.

Eleverne deltager i det omfang de formår det i skolens øvrige aktiviteter, herunder social træning (fælles måltider og aktivetter), studieture/hytteture, temadage, åbent hus.

Samarbejde omkring eleven

På basis af elevens uddannelsesplan udarbejdes der en individuel undervisningsplan I samarbejde med UU vejleder, forældre og evt. familieafd./skoleafd. Et godt forældresamarbejde er en vigtig del af 10. FTL. Forældrene inddrages løbende i elevens udvikling og opfordres til at støtte op om en fælles specialpædagogisk indsats for at fremme den enkelte elevs udvikling.
Scroll to top