Open the door to the world

I et aktuelt nummer af Euro guidance, et fælles nordisk-baltisk tidsskrift om internationalt samarbejde og uddannelse, er der en stor to-sidet artikel om Fremtidslinjen fra Køge og det POSEIDON INTERREG projekt som Køge Bugt områdets lokale STU* har været den danske del af.

I artiklen fortæller Fremtidslinjens leder Morten Ellehauge og projektets unikke egenskaber, hvor meget de unge er vokset som mennesker ved at deltage, og hvor meget Fremtidslinjen som institution har fået ud af et sådant internationalt samarbejde. Et af projekts særkender er at de unge selv har mulighed for at melde sig til og deltage i projektet, uanset hvilke begrænsninger, diagnoser eller handicap de har. De bliver med andre ord ikke ekskluderet på forhånd sådan som de har været vandt til det hele deres liv. Det giver dem en enestående mulighed for at føle sig som ”almindelige” ligeværdige europæiske borgere. Der rejser ud og mødes med andre unge og deler erfaringer på tværs af kultur og sprog, og diagnosemæssige grænser. Det er et ægte ligeværd, der også inspirere til ønsket om at vores ”almindelige” samfund har plads og rummelighed nok til at integrere de unge på arbejdsmarkedet. *STU: Særligt Tilrettelangt Ungdomsuddannelse. 3 årig ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan tage en ungdomsuddannelse på normale vilkår. Artiklen om Fremtidslinjen kan læses på side 36 og 37 i den vedhæftede publikation – Se mere 

Scroll to top