eSport & medie

På eSport & medie kombineres undervisningen med elementer af e-sport, medieundervisning og fitness.  

E-sport er kommet for at blive og på Fremtidslinjen har vi taget imod det med åbne arme. Vi bruger rammerne for e-sport til at udvikle eleverne på det kommunikative- og samarbejdende plan, da spillet fordelagtigt er baseret på en stærk gruppementalitet. Vi sætter, i e-sportsundervisningen, stor fokus på den personlige udvikling af hver enkelt elev, som samtidigt struktureres med en rød tråd i vores dagligdag på linjen, f.eks. ved at lægge strategi i spillet 

Den anden del af eSport & medie er medieundervisning og er introduktion og efterfølgende dybere gennemgang af forskellige programmer til mulitimedie benyttelse. Vi underviser i programmer fra Adobe, bl.a. Photoshop, Illustrator, InDesign og Premiere Pro. Derudover introducerer vi fotografering og videooptagelse til benyttelse og redigering i de førnævnte programmer.   

Mange unge, især dem med interesse for e-sport har normalt en stillesiddende hverdag. Derfor er det vigtigt for os at gøre eleverne opmærksomme på, at det kræver fysisk aktivitet, for at kroppen kan holde til den inaktivitet den også udsættes for. eSport & medie har to ugentlige fitnesslektioner på programmet, hvor vi tager til et fitnesscenter i Køge – her er der både mulighed for individuel træning, samt holdtræning. 

Generelt:  

Al undervisningen tager sit udgangspunkt i elevens individuelle uddannelsesplan, hvor e-sport, medieundervisning og fitness er omdrejningspunktet for at udvikle eleverne fagligt, personligt og socialt.  

Vi tager udgangspunkt i praksisfaglig læring, hvor eleverne tilegner sig dansk- og matematikfaglige kompetencer igennem at arbejde med computerspillet og medieprogrammerne.

Der er fokus på virksomhedsbesøg og praktikker. Det forsøges løbende at eleverne kommer ud i praktikker, hvor de unge kan bruge nogle af de komptencer som de har lært på linjen.  

Virksomhedsbesøgene skal give inspiration til brancher og give et kendskab og gøre det synligt, hvad det vil sige, at gå på arbejde. 

VI SPILLER PRIMÆRT CS-GO

KOM MED PÅ HOLDET

KLIK PÅ BILLEDERNE HERUNDER FOR AT SE HVAD VI TIDLIGERE HAR PRODUCERET

Scroll to top