Køkken & kantine

På køkken og kantinelinjen kommer eleverne til at møde spændende muligheder inden for produktion af mad.  

Eleverne på linjen, producerer frokost til alle skolens elever og lærere to gange om ugen, hvor de får prøvet kræfter med brødbagning, tilberedning af varme retter og salater, anretning og præsentation af maden. På den vis lærer eleverne at lave mad til mange mennesker, og får en fornemmelse af, hvad det vil sige at være en del af et større produktionskøkken. 

De andre dage arbejdes der med projektundervisning, hvor linjen fordyber sig i mange forskellige temaer, f.eks. klima og miljø, krop og sundhed og jul og tradition. Her vil undervisningen typisk tage udgangspunkt i et lille teoretisk oplæg efterfulgt af mere praktiske øvelser med stor fokus på inddragelse af elever og forskellige virkemidler som film, smag, tilberedning i køkkenet, leg, spil, udeaktiviteter mm.  

Om fredagen tager linjen som regel ud af huset og her er der fokus på virksomhedsbesøg, medborgerskab og sociale aktiviteter, der stimulerer fællesskabet på linjen. Turen kan gå til Køge, hvor en byvandring er planlagt eller til den lokale genbrugsstation, hvor affaldssortering og arbejdsopgaver bliver drøftet. 

60-90% ØKOLOGI

RÅVARER - KROP - SUNDHED - MILJØ - KLIMA

VI LÆRER OM TEAMWORK OG DEADLINES

Generelt:

Al undervisningen tager sit udgangspunkt i elevens individuelle uddannelsesplan, hvor køkkenet og madlavningen er omdrejningspunktet for at udvikle eleverne fagligt, personligt og socialt.  

Vi tager udgangspunkt i praksisfaglig læring, hvor eleverne tilegner sig dansk- og matematikfaglige kompetencer igennem f.eks. at læse en opskrift og følge den, eller lærer alt om mål og vægt.   

Der er fokus på virksomhedsbesøg og praktikker. Det forsøges løbende at eleverne kommer ud i praktikker, hvor de afprøver det de har lært i køkkenet i en virksomhed 

Virksomhedsbesøgene skal give inspiration til brancher og give et kendskab og gøre det synligt, hvad det vil sige, at gå på arbejde. 

Scroll to top