Mad og håndværk

På Mad og Håndværk udvikler eleverne kompetencer inden for køkkenfaget og håndværksfag.  Eleverne spiser morgenmad sammen, ser nyheder og tager på ture ud af huset sammen. Der arbejdes med de enkelte fag, såvel som der er fælles projekter. Eleverne har mulighed for at afprøve begge dele, når de går på mad og håndværk. Herudover er der fitness, ture ud af huset, almen dannelse og bo-undervisning.

Mad

Køkkenfaglighed – Maddannelse – Bæredygtighed og Klima

På Madlinjen tilberedes økologisk mad og kostrådene følges. Her er klima og bæredygtighed i fokus. Der arbejdes praktisk i to køkkener, de varme og det kolde. Her udvikler eleverne kendskab til og forståelse for råvarer, redskaber og tilberedningsmetoder. Eleverne lærer om råvarer i sæson, variation og madspild. Der arbejdes aktivt med madmod, både i produktionen og til fællesspisning, hvor underviserne er klædt fagligt på til at understøtte et trygt og nysgerrigt spisemiljø.

Der er også mulighed for at tage kursus i Fødevarehygiejne, hvor eleven får kendskab til hygiejneregler og egenkontrol. Kurset afsluttes med en prøve og eleven får et kursusbevis.

60-90% ØKOLOGI

RÅVARER - KROP - SUNDHED - MILJØ - KLIMA

VI LÆRER OM TEAMWORK OG DEADLINES

Generelt

  • Al undervisningen tager sit udgangspunkt i elevens individuelle uddannelsesplan, hvor køkkenet og madlavningen er omdrejningspunktet for at udvikle eleverne fagligt, personligt og socialt.  
  • Vi tager udgangspunkt i praksisfaglig læring, hvor eleverne tilegner sig dansk- og matematikfaglige kompetencer igennem f.eks. at læse en opskrift og følge den, eller lærer alt om mål og vægt.  
  • Der er fokus på virksomhedsbesøg og praktikker. Det forsøges løbende at eleverne kommer ud i praktikker, hvor de afprøver det de har lært i køkkenet i en virksomhed 
  • Virksomhedsbesøgene skal give inspiration til brancher og give et kendskab og gøre det synligt, hvad det vil sige, at gå på arbejde. 

Håndværk

Håndværk – Materialeforståelse – Bæredygtighed og up-cykling

På Håndværkslinjen lærer eleverne at benytte forskellige typer værktøj, redskaber og maskiner og får en forståelse for materialer. Eleverne er med til vedligeholdelse af bygninger og mindre restaureringsopgaver. Eleverne lærer at måle op, udvælge materialer, indkøbe samt tilpasse og bearbejde materialer i forbindelse med de projekter de indgår i. Eleverne er derfor med i hele processen og opnår færdigheder de kan overføre til egen bolig.

På værkstedet arbejder vi også med up-cykling af genbrugsmøbler og anvendelse af genbrugsmaterialer og eleverne opnår forståelse for bæredygtige valg og opnår håndværksmæssige færdigheder i relation til dette.

Scroll to top