Kunst & musik

Linjen består af de to kreative fag, kunst og musik, som er samlet til en projektorienteret helhed. Der arbejdes med de enkelte fag, såvel som med fælles projekter. Eleverne får derfor mulighed for at afprøve begge dele, når de går på kunst og musiklinjen. 

Hvad laver man på kunst & musiklinjen.  

Kunst.  

I kunstundervisningen skal eleverne bruge deres fantasi og visuelle evner til at skabe billeder og genstande. Eleverne vil bl.a. lære om farvelære, billedkomposition, kunsthistorie, nutidskunst, billedanalyse og visuel kultur og på den vis udvikle sin egen kunstproces. Undervisningens fokus ligger på den kunstneriske, personlige og sociale proces.  

Der vil være mulighed for at prøve flere teknikker og materialer såsom keramik, akryl, akvarel, silketryk, linoleum, håndarbejde, tegning, street art, fotografi, lyd og digital billedbehandling.  

Elevernes kunst vil også udstilles på Fremtidslinjen.   

KUNSTNERISK, PERSONLIG OG SOCIAL PROCES

FIND DIT INDRE JEG GENNEM KUNST

UDFOLD DIG I FLERE SLAGS TEKNIKKER OG MATERIALER

Musik. 

I musikundervisningen lærer eleverne rytmisk træning, sangskrivning, fordybelse i et eller flere instrumenter og lydkunst. Gennemgående for faget er sammenspil, hvor man spiller musik sammen med andre. Her træner man automatisk sine samarbejdsevner, sin koncentration, sit mod, sin tålmodighed og disciplin.   

I sammenspil vil der laves rotation, hvilket betyder, at eleverne skiftes til at spille på de forskellige instrumenter, så de får en fornemmelse af de forskellige instrumenter, som er i et band.  

Eleverne har mulighed for at være med til små koncerter, som f.eks. optræde foran alle på Fremtidslinjen, hvor de viser, hvad de har lært. 

RYTME

FOKUS

SAMMENSPIL

Nyd tidligere musiske oplevelser ved at trykke på billederne herunder.

Generelt:  

Al undervisningen tager sit udgangspunkt i elevens individuelle uddannelsesplan, hvor kunst og musik er omdrejningspunktet for at udvikle eleverne fagligt, personligt og socialt.  

Vi tager udgangspunkt i praksisfaglig læring, hvor eleverne tilegner sig dansk- og matematikfaglige kompetencer igennem deres arbejde. Det kan være i kunsthistorie, hvor der skal læses om kunstnere og læres om det gyldne snit i billeder. Eller i musik, hvor der læses sangtekster og arbejdes med en forståelse af hvilket budskab sangteksterne har. 

Der er tages på ture ud af huset på ture, hvor der tages ud og ses på  kunstudstillinger og høre musik. Desuden vil der også tages ud i lokalområdet, for at eleverne bliver bekendt med deres lokalområde. 

Eleverne kommer også løbende i praktikker. Praktikker indenfor kunst og musik er næsten umulige at skaffe, og det kan i stedet være brancher der har referencer til det, som f.eks. at stå i en butik der sælger musikinstrumenter eller kunst.  

Scroll to top