Målgrupper ved STU – Fremtidslinjen.

STU- Fremtidslinjen har forskellige målgrupper som er unge med autisme, unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med lettere psykiatriske diagnoser. Målgruppen kan også være unge med en kombination af ovenstående.

Unge med autisme.

 • På STU- Fremtidslinjen har vi unge med forskellige autismediagnoser.
 • De unge har hos os Aspergers syndrom, infantil autisme, atypisk autisme og GUA.
 • De unge med autisme har forskellige udfordringer og vil derfor blive mødt af underviserne der tager udgangspunkt i deres særlige udfordringer.
 • De har ofte behov for verbal guidning, støtte og hjælp med struktur.
 • De unge med autisme har sprog, har ikke væsentlige fysiske handicaps så de skal sidde i kørestol og er ikke kendt med at være udadreagerende i deres adfærd.

De kan på sigt profitere af et ungemiljø, hvor de i dagligdagen indgår på en linje med 12-13 andre unge, og her lærer at begå sig med andre unge, som har lignende udfordringer som dem selv.

Unge med generelle indlæringsvanskeligheder.

 • De unge med generelle indlæringsvanskeligheder kommer ofte fra specialefterskoler, specialklasser eller fra specialskoler.
 • De unge lærer ofte bedst når de laver noget praktisk.
 • De unge kan have WISC -tests, der viser, at de på nogle områder er i den nederste del af – eller under normalområdet.
 • De unge med generelle indlæringsvanskeligheder har sprog, har ikke væsentlige handicaps så de skal sidde i kørestol og er ikke kendt med at være udadreagerende i deres adfærd.

De kan på sigt, eller kan ved start, profitere af et ungemiljø, hvor de i dagligdagen indgår på en linje med 12-13 andre unge, og her lærer at begå sig med andre unge, som har lignende udfordringer som dem selv.

Lettere psykiatriske diagnoser.

 • De unge har ofte angst, depression, OCD, lettere borderline eller skizofreni.
 • De unge med lettere psykiatriske diagnoser har ofte en kombination af udfordringer for at være i målgruppe til STU Fremtidslinjen. Det har ofte autisme, generelle indlæringsvanskeligheder eller ADHD/ADD sammen med en psykiatrisk diagnose.
 • De har ofte haft skolevægring i deres grundskoletid, som har betydet at de ikke har opnået sammen læring som andre jævnaldrende i almenområdet.

STU- Fremtidslinjen er ikke en behandlingsskole og der kan ved siden af uddannelsen være forløb i psykiatrien eller hos en ungepsykolog.

Scroll to top