Kreativitet

Vi har samlet vores 3 kreative fag til en slagkraftig projektorienteret enhed, fordi vi kan se at det giver en synergieffekt og styrker elevernes udviklingspotentiale. Der arbejdes med de enkelte fag, såvel som fælles projekter I hovedfaget Musik, Kreativitet og Teater får du mulighed for at lære alle 3 fag at kende. Du vælger et af fagene, som du vil fordybe dig i og have særlige færdigheder i.

I vores fælles projekter vil alle 3 fag bidrage med deres særlige indhold; vi laver f.eks. en udstilling, hvor Krea har skabt en række billeder, som Teater og Musik giver liv og lyd. Som inspiration til fagene tager vi ud og oplever forestillinger, koncerter, udstillinger og arbejdende værksteder. Du vil desuden gennem alle fag lære dig selv og andre bedre at kende og blive bedre til at give udtryk for den, du er. Du skal ikke have nogen forudsætninger for at vælge faget. Indhold i de enkelte fag:

Musik

Her kommer du det meste af tiden til at arbejde med rytmisk træning og sammenspil. Ifm. sammenspil vil vi også lave rotation, hvilket betyder, at man skiftes til at spille på de forskellige instrumenter – sådan så du får en fornemmelse af de forskellige instrumenter, der kan være i et band. Du vil blive bedre til at spille på instrumenter, og du er med til at vælge, hvilke numre vi spiller. Når man spiller musik sammen med andre træner man automatisk sine samarbejdsevner, sin koncentration, sit mod, sin tålmodighed og sin disciplin. Der er plads til alle uanset niveau, og du behøver ikke at have spillet musik før – så længe du har interessen for at spille musik med andre.

Teater

Du skal træne din krop, stemme, sanser, fantasi og det at udtrykke noget bestemt, f.eks. glæde eller skuffelse. Du vil få færdigheder i bl.a. improvisation, fortælling, tekstarbejde og sceneudtryk, sådan at du er tryg ved at stå på scenen. Du vil også blive bedre til at stå frem og sige og gøre noget foran andre. Endelig vil du få kendskab til at bruge sminke og anvende lys og lyd til en forestilling.

Kreativitet

Du skal bruge din fantasi og visuelle evner til at skabe billeder. Du vil også arbejde med farvelære og billedkomposition. De enkelte projekter vil også give dig opgaver, som udfordrer både din fantasi og dine færdigheder. Vi arbejder med materialer som: akrylfarver på lærred, træ, stof m.m. Vi arbejder også med iagttagelses-tegning og selvportrætter. Vi skal på “inspirations-ture” rundt på museer, andre kunstnere, andre kunstskoler eller bare ud i naturen.

Scroll to top