DE 4 LINJER

Vi tilbyder fire linjer, hvor den unge har det meste af sin undervisning. Her undervises der i den unges specifikke interesse og den almendannende del.

Denne linje opererer i den digitale verden. Vi producerer film, lyd og billeder. Vi dyrker eSport, og tager i fitness.

Denne linje indeholder madlavning til mange, kendskab til råvarer, hygiejne og rengøring, produktion og arbejdsrutiner i det professionelle køkken.

Denne linje indeholder musik og kreative aktiviteter. Vi skal både fordybe os i et fag og lave fælles projekter på tværs af
fagene.

Denne linje dækker over praktisk arbejde med træ og metal, opgaver omkring vedligehold af bygninger og grønne områder, praktik og virksomhedsbesøg.

Desuden indeholder hver linje forskellige fag som står beskrevet i STU-loven.

Fagene understøtter det der står i STU-bekendtgørelsen om en almendannende – og en specifikt målrettet del.

Den almendannende del har indhold af:

Den specifikt målrettede del har indhold af:

Bo-undervisning

Her vil den unge træne færdigheder i f.eks. køkkenet - for at opnå højest mulig selvstændighed.

Medborgerskab

Kendskab til egne rettigheder og kompetencer til at bruge disse.

It-hjælpemidler

Den unge lærer om e-boks, nemide osv. Derudover er der differentieret læring om brugbare hjælpemidler i form af apps eller andet.

Faglig træning

Indgår som en del af praksislæring på linjen.

Særlige interesser

Den unges interesse er i fokus primært på den linje som er valgt.

Praktik

Den unge vil komme ud og prøve kræfter med arbejdslivet i form af praktik. evt. håndholdt praktik.

Arbejdsmarkedet

Der vil indgå undervisning og praktisk læring af virkelighedens arbejdsmarked.

Fællesfag:

Der undervises på tværs 2 gange om ugen i valgfag.

Bowling, kreativitet, gigantsløjd, filmanalyse, dansk, motion, rollespil, nyhedsbrev, cykelværksted.

Scroll to top