DE 3 LINJER

Vi tilbyder tre linjer, hvor den unge har det meste af sin undervisning. Her undervises der i den unges specifikke interesse og den almendannende del.

Denne linje opererer i den digitale verden. Vi producerer film, lyd og billeder. Vi dyrker eSport, og tager i fitness.

Denne linje indeholder madlavning til mange, kendskab til råvarer, hygiejne og rengøring, produktion og arbejdsrutiner i det professionelle køkken.

Denne linje indeholder musik og kreative aktiviteter. Vi skal både fordybe os i et fag og lave fælles projekter på tværs af
fagene.

Desuden indeholder hver linje forskellige fag som står beskrevet i STU-loven.

Fagene understøtter det der står i STU-bekendtgørelsen om en almendannende – og en specifikt målrettet del.

 

Den almendannende og specifikt målrettede del har indhold af:

Bo-undervisning

Her vil den unge træne færdigheder i f.eks. køkkenet - for at opnå højest mulig selvstændighed.

Medborgerskab

Kendskab til egne rettigheder og kompetencer til at bruge disse.

Faglig træning

Indgår som en del af praksislæring på linjen.

It-hjælpemidler

Den unge lærer om e-boks, nemide osv. Derudover er der differentieret læring om brugbare hjælpemidler i form af apps eller andet.

Særlige interesser

Den unges interesse er i fokus primært på den linje som er valgt.

Praktik

Den unge vil komme ud og prøve kræfter med arbejdslivet i form af praktik. evt. håndholdt praktik.

Arbejdsmarkedet

Der vil indgå undervisning og praktisk læring af virkelighedens arbejdsmarked.

 

Fællesfag:

Der undervises på tværs 2 gange om ugen i valgfag.

Bowling, kreativitet, gigantsløjd, filmanalyse, dansk, motion, rollespil, nyhedsbrev, cykelværksted.

Scroll to top