Grundlæggende pædagogisk syn

På Fremtidslinjen arbejder vi ud fra et anerkendende og ressourcefokuseret perspektiv. Vi har lyst og mod til at arbejde med forandring og udvikling for den enkelte unge og vi giver ansvaret videre til de unge i det omfang, der er potentialer. På den måde arbejder vi aktivt med at gøre eleverne så selvstændige som mulige. Vi arbejder målrettet med at lære de unge at tage ansvar for dem selv og de valg de tager. De unges stemme har derfor stor betydning på Fremtidslinjen både i den direkte relation mellem underviser og elev, men også gennem elevrådet, hvor de får en formel stemme i organisationen.

Det at føle tilhør og at være forpligtet i et fællesskab har stor betydning for den unges oplevelse og deltagelse. Vi prioriterer at fremme et ungdomsmiljø, hvor der er tydelige forventninger til adfærd og måden vi er sammen på, og hvor alle, uanset forudsætninger kan deltage. Vi skaber rammer som gør at de unge føler tilhør, tryghed og stabilitet.

 

Scroll to top