Værdigrundlag på Fremtidslinjen.

 

Værdigrundlaget er fundamentet for den tilgang vi har i mødet med de unge, deres pårørende, hinanden som kollegaer og samarbejdspartnere.

 

  • Vi tager udgangspunkt i en anerkendende og ressourcebaseret tænkning. Det gør vi med en forståelse om, at udvikling sker i det positive møde.

 

  • Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder og forudsætninger for deltagelse i uddannelsen.

 

  • Vi har fokus på forståelsen af elevens strategier og adfærdsmønstre og handler ud fra dette i mødet med eleven.

 

   • Vi mener at alle til en enhver tid forsøger at gøre deres bedste, det gælder både elever, pårørende, kollegaer og samarbejdspartnere.

   

 

  • Vi vægter fællesskabet for alle elever, uanset evner og forudsætninger. For os er det vigtigt at alle kan deltage og bidrage til fællesskabet.

 

  • Alle elever har mulighed for at have medbestemmelse og medindflydelse på skolens hverdag.

 

  • Vi er pligtopfyldende, ansvarlige og hjælpsomme i vores relation til alle.

 

  • Vi tilrettelægger uddannelsen så eleverne får mulighed for øget selvforståelse og tro på egne muligheder i voksenlivet.

 

Scroll to top