Værksted & erhverv

værksteds og erhvervslinjen er håndværket det primære fokus. Linjen består af to værksteder – træværksted og metal, – motor og mekanikværksted. Eleverne kan afprøve begge dele når de går på værksteds- og erhvervslinjen.  

Træværkstedet: 

På træværkstedet vil eleverne få mulighed for at lære noget omkring de grundliggende teknikker i forbindelse med at fremstille forskellige produkter i træ. Der er undervisning i teorien omkring de mest almindelige arbejdsmetoder. Eleverne vil komme til at arbejde med forskellige maskiner som f.eks. båndsav, rundsav og tykkelseshøvl. 

Undervisningen vil give eleverne mulighed for at få tilegnet sig nogle arbejdsrutiner og færdigheder, som de kan bruge fremadrettet. F.eks i deres dagligdag, når de flytter hjemmefra og til hvis de skal i job eller videre i uddannelse.  

Metal, motor og mekanikværkstedet: 

På metal-, motor og mekanikværkstedet beskæftiger eleverne sig bl.a. med, hvordan en motor virker. Det kan være lige fra en plæneklippermotor, knallertmotor og til en motor, der har siddet i en bil.  

Eleverne kommer også til at arbejde med servicereparation af cykler, trækvogne og andre relevante reparationer. Vi udfører også svejse og metalarbejder. Det kan eksempelvis være fremstilling af blomsterstativ, metaljuletræ, skulpturer i metal og andre arbejdsopgaver udført i metal. 

FREMSTILLING AF PRODUKTER I TRÆ

LÆR HVORDAN EN MOTOR VIRKER

Bygge-projekter i hverdagen

Generelt: 

Al undervisningen tager sit udgangspunkt i den unges indviduelle uddannelsesplan, hvor værkstedet er omdrejningspunktet til at udvikle eleverne fagligt, personligt og socialt.  

Vi tager udgangspunkt i praksisfaglig læring, hvor eleverne tilegner sig dansk og matematik faglige kompetencer igennem f.eks. at læse en brugsvejledning og følge den, eller lærer alt om måle præcist og forstå arbejdstegninger.   

Der er fokus på virksomhedsbesøg og praktikker. Det forsøges løbende at eleverne kommer ud i praktikker, hvor de afprøver det de har lært på værkstedet i en virksomhed.  

Virksomhedsbesøgene skal give inspiration til brancher og give et kendskab og gøre det synligt, hvad det vil sige, at gå på arbejde.  

Scroll to top