VI TILBYDER

Vi har skabt en STU hvor der er god balance mellem uddannelsens 3 søjler med personlig, faglig og social udvikling.
En STU hvor eleven er centrum for egen læring, og hvor den personlige udvikling gror ud af den faglige og sociale læring.
Vi tilbyder en enestående mulighed, for at vælge mellem traditionelle håndværksmæssige fag, skolefag og kreative- og personlighedsudviklende fag.

Du har mulighed for at vedligeholde eller forbedre dine dansk- og matematikfærdigheder

Du vil som elev hos os også komme til at få undervisning i medborgerskab, hjælp til nemID, DigitalPost og alle de udfordringer, man kan møde som borger i en digital tidsalder.

På denne side kan du læse om:

Hovedfag
Valgfag
Botræning
Selvforståelse og -udvikling
Krop, sind og bevægelse
Studietur

Valgfag

  • Robusthed
  • Bowling
  • Mindfulness
  • Skak
  • Gigantsløjd
  • Rollespil
  • Dansk
  • Engelsk
  • Seksualitet

Botræning

På alle hovedfag vil du komme til at arbejde med rengøring, fordi vi ønsker at dette skal blive en en indøvet kompetence, som er god at have med sig, hvis man i fremtiden skal bo for sig selv.
Dig og din hovedfagsgruppe vil derudover lære at planlægge indkøb og lave mad, ca. 5 gange årligt. Dette kan, ligesom undervisning i rengøring, også blive nyttigt når du måske en dag skal flytte hjemmefra, men især på vores årlige studietur, hvor eleverne i små enheder, selv skal planlægge, indkøbe og tilberede maden flere dage.

Selvforståelse & selvudvikling

Vi udvikler os hele tiden som mennesker. Men som et menneske med en evt. diagnose, kan hverdagens udfordringer nogle gange virke lidt sværere eller måske endda forvirrende.
På selvforståelse og selvudvikling skal vi i grupper tale om, og med tiden udvikle, en bevidsthed omkring ens egne udfordringer - men ikke mindst styrker! Vi skal i fællesskab se på hvilke strategier og mentale værktøjer, der kan tages i brug når livet er udfordrer en.

Krop, sind og bevægelse

Du bli’r, hvad du spiser, siger man og der er noget om snakken. Derfor er Fremtidslinjens køkken næsten 100 % økologisk. Hver dag sørger vores dygtige køkkenhold for frokost - vi skammer os ikke over at påstå at det er den lækreste og sundeste buffet i Køge Kommune. Vores elever spiser gratis og vi prioriterer det fælles måltid højt, da dette er en tid, hvor vi i høj grad lærer hinanden at kende og får trænet vores sociale kompetencer.

Derudover har vi fokus på fysisk bevægelse. Regelmæssig motion er godt for kroppen og humøret og giver os mere overskud til at forstå, tænke og være dem vi er, og gerne vil være.

Studietur

I maj måned tager hele huset på studietur. Traditionen tro besøger vi danske øer og halvøer, hvor naturen er smuk og havet er i udsigt. I de forrige år har vi bl.a. besøgt Fanø, Bornholm, Norddjurs og Møn.
Disse ture er enormt værdifulde for vores elever og for os, da de, på den gode måde, bliver udfordret i at stå på egne ben og være væk fra vante omgivelser.

Scroll to top